Programmering 1 – Kap 1

Välkommen till Programmering 1 - Kap 1

Vad är fel i denna kod?

prin('Hello')
Vilka av följande är tillåtna variabelnamn i Python?

Leave a Comment