P1 – Kapitel 1

Börja koda effektivt

Python består bla av IDLE (=Integrated DeveLopment Environment). På svenska blir det ung. integrerad utvecklingsmiljö. Alltså en plats där man kodar, testar, sparar och kör program. Man kan använda Python för att skapa, spara och köra alla filer i denna kurs. Det gick jag igenom här. Jag rekommenderar att man använder ett program som heter PyCharm Edu. Just PyCharm är utvecklat med tanke på nybörjare och är gratis för användning i utbildningssyfte. I filmen går man igenom det.

 1. Ladda ner PyCharm Edu och välj Windows, Mac eller Linux
 2. När du startar programmet får du nedanstående bild.
  Om du väljer Introduction to Python får du en interaktiv kurs i Python. Gör det om du har tid. Repetion är alltid bra.
 3. Välj Create New Project.
 4. Man kan installera olika versioner av Python och i detta nästa steg kan man välja i vilken version som PyCharm ska köra programmet. Eftersom vi valde 3.X.X (X kan vara olika, beroende på vilken version av Python som är den senaste när du läser denna kurs).
  Välj den senaste versionen. I bilden är det 3.6 som är senaste version
 5. Glöm inte att döpa ditt projekt. Det är inte roligt att ha ett projekt som heter “untitled”. Välj namn som visar vad som finns i projektet. Förslag “Programmering1”.
  Har allt gått väl bör du ha ett fönster som liknar det här:

Högerklicka på projektmappen Programmering (Ctrl+N). Välj Python File. Döp den till “hej_varlden”. Filändelsen .py läggs till automatiskt.

Man kan koda i Python Shell också. Hur man gör detta finns beskrivet i Skriv ditt första program under Start. Jag använder program som PyCharm Edu av olika anledningar.
 • Alla filer finns organiserade automatiskt utan jag behöver byta fönster.
 • Programmet ger förslag på kod allt eftersom jag börjar koda.
Skriv print i hej_varlden.py. Då får du upp förslag på kod som kan användas. Väljer du print så fyller programmet i () automatiskt.
Skriv print('Hello') och tryck på den gröna play-knappen. Ordet Hello syns nu längst ner. Du har gjort ditt första Pythonprogram.
Tänk noga på var du ska spara ditt projekt. Jag rekommenderar starkt att du använder någon form av molnlagring som Google Drive, Dropbox eller liknade. Välj då att skapa en mapp under någon molnlagringsplats. I mitt exempel använder jag Dropbox och operativsystemet MacOSX.
Python finns i två versioner Python 2 och Python 3. Python 2 slutade uppdateras 2010 medan det har kommit nya versioner av Python 3 ändra fram till 2016 då 3.6 kom. Några tillägg går bara att använda i Python 2 men som nybörjare behöver du inte tänka på det. Dessutom är det inte stor skillnad mellan syntaxen i version 2 och 3. Du kan läsa mer om skillnaderna här.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.